‘ตรีนุช‘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร.ในจ.พังงา รับฟังปัญหาการศึกษา

‘ตรีนุช‘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร.ในจ.พังงา รับฟังปัญหาการศึกษา

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนลำวะ โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) พังงา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ว่าตนลงพื้นที่ติดตามนโยบายที่ได้มอบให้ไป เช่น โครงการพาน้องกลับมาเรียน ช่วยเหลือเด็กตกหล่น และเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพชุมชน และโครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน

เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศหรืออาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ เป็นต้น จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนลำวะ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2-ป.6 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 คน มีนักเรียน 38 คน ซึ่งทำให้เห็นบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่มากกว่า 15,000 ทั่วประเทศได้ดียิ่งขึ้น

จากการลงพื้นที่พบว่าแม้บริบทของโรงเรียนจะมีข้อจำกัดอยู่ แต่ชุมชนและเอกชนมาช่วยเหลือโรงเรียนให้มีความสะดวกในด้านต่างๆ จึงทำให้เห็นว่าแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่โรงเรียนยังสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพทำให้เด็กมีความสุขในการมาโรงเรียนได้ ส่วนโรงเรียนบ้านกระโสม เป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2-ป.6 มีนักเรียนจำนวน 146 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพ ถือเป็นโรงเรียนแม่เหล็ก ที่เปิดให้โรงเรียนโดยรอบ เช่น โรงเรียนลำวะ เข้ามาใช้ทรัพยากรและครูร่วมกัน

‘ตรีนุช‘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร.ในจ.พังงา รับฟังปัญหาการศึกษา

ซึ่งตนคิดว่าทั้งสองโรงเรียนจะสามารถพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันได้ ซึ่งในส่วนโรงเรียนคุณภาพนั้น ตนมองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสื่อสารสร้างความเข้าใจกระตุ้นการรับรู้ในระดับพื้นที่ให้มากขึ้น โดยไม่ต้องพูดเรื่องยุบหรือควบรวม แต่ให้ดูความต้องการของชุมชนเป็นหลัก พร้อมกับให้จังหวัดเข้ามาบูรณาการร่วมกันเพิ่มมากขึ้น

น.ส.ตรีนุชกล่าวต่อว่า ส่วนของงบอาหารกลางวันในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย จะจัดสรรให้ทั่วถึงอย่างไรนั้น ตนอยู่ระหว่างดำเนินการผลักดันเรื่องดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว การเพิ่มเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก ส่วนการแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วน ระหว่างรอการอนุมัติเรื่องงบประมาณในด้านต่างๆ ตนได้กำชับให้นโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลอาหารกลางวันของเด็กโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน ตามหลักโภชนาการ เช่น ให้โรงเรียนแม่ข่ายจัดทำอาหารให้นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นต้น ส่วนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา พบว่ามีการเตรียมหอพักให้ผู้เรียนในโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ เข้ามาเรียน ซึ่งการเตรียมการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ rosiewear.com

UFA Slot

Releated