อาจารย์-น.ศ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร รวมตัวถือป้ายขับไล่ ผอ.

อาจารย์-น.ศ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร รวมตัวถือป้ายขับไล่ ผอ.

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร พร้อมด้วยครูอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวะศึกษาพิจิตร จำนวนกว่า 400 คน ได้รวมตัวกันถือป้ายขับไล่ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะศึกษาพิจิตรเนื่องจากไม่พอใจ เรื่องการบริหาร การเรียนการสอน

ทั้งเรื่องไม่จัดสรรวัสดุฝึกสอน ของนักศึกษา และคณะครู พร้อมยกเลิกการเช่าระบบอินเตอร์เน็ต ของเอกชน และหันมาใช้ ระบบของรัฐบาล ที่ไม่เสถียร และมีการเรียกเก็บค่าอินเตอร์เน็ตจากนักศึกษา คนละ 200 บาท รวมถึงการบริหารงานวิทยาลัยไม่มีประสิทธิภาพ

โดยได้มีการรวมตัวบริเวณหน้าวิทยาลัยฯถือป้ายประท้วงขับไล่ และเดินเท้าจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาพิจิตร มายังบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร จำนวน 4 กิโลเมตร เพื่อยื่นหนังสือต่อนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ถึงพฤติกรรมของ ผู้อำนวยการฯ โดยมีนางสาวธิชาดา สุภาษิต ประธานกลุ่มนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร เป็นแกนนำ

นางสาวธิชาดา แกนนำกลุ่มนักเรียนนักศึกษา กล่าวว่า การที่นักศึกษามาเรียกร้อง เนื่องจาก ผู้อำนวยการ ยกเลิกการเช่าระบบอินเตอร์เน็ต ของเอกชน และหันมาใช้ ระบบของรัฐบาล ที่ไม่เสถียร และมีการเรียกเก็บค่าอินเตอร์เน็ตจากนักศึกษา คนละ 200 บาท ในส่วนค่าวัสดุการเรียนการสอน ที่ทางนักศึกษาเรียนมาจนถึง 14 สัปดาห์ เหลือเพียง 4 สัปดาห์ จะปิดภาคเรียน แต่ทาง นักศึกษาและคณะครู ยังไม่มีการจัดสรรค่าวัสดุ จากทางผู้อำนวยการ รวมถึงงบประมาณในการทำกิจกรรมของวิทยาลัย

อาจารย์-น.ศ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร รวมตัวถือป้ายขับไล่ ผอ.

ต่อมานายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ลงมารับหนังสือข้อร้องเรียนต่อแกนนำกลุ่มนักเรียนนักศึกษาดังกล่าว โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรกล่าวว่า หลังจากรับหนังสือแล้วนั้นจะต้องให้ทางกรรมการของอาชีวศึกษา มาคุยเบื้องต้นว่าเรื่องข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรกันแน่ ส่วนเอกสารที่นักศึกษามายื่น ในส่วนของจังหวัดพิจิตรก็จะต้องดำเนินการตามหน้าที่โดยส่งหนังสือไปที่ส่วนการบังคับบัญชาของกรมอาชีวศึกษาเพื่อให้ทราบและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อจะให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทางด้านนายบุญลือ อยู่คง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร กล่าวว่า หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ 3 เดือน พบหนี้สินของวิทยาลัยกว่า 1 ล้านบาท ติดค้าง ทั้งระบบไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าจัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัดการสิ่งปลูกสร้างภายในมหาวิทยาลัย ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ส่วนค่าวัสดุการเรียนการสอน

เบื้องต้น ยังไม่มีเอกสารการทำรายการค่าวัสดุ จากคณะครู อาจารย์ มาให้ผู้อำนวยการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งหลังจากเข้าบริหารงาน พยามยามแก้ปัญหาที่สะสม จากสมัยก่อนหน้านี้ เพื่อให้วิทยาลัยอยู่ได้ ซึ่งต้องใช้เวลาเนื่องจากทางวิทยาลัยมีหนี้สินจำนวนมาก เชื่อว่าการร้องเรียนมาจากปัญหาภายในของวิทยาลัย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ rosiewear.com

แทงบอล

Releated